Úvod » Detektívne služby

Detektívne služby

 

 

Záujemcom o detektívne služby ponúkame široké spektrum služieb navrhnutých podľa konkrétneho prípadu a potrieb zákazníka.

 

Činnosť vykonávame na základe udelenej licencie na prevádzkovanie detektívnej služby v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní

 

služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti (zákona o SBS).

 

Na riešenie prípadu nasadzujeme iba bezúhonné a odborne spôsobilé osoby s dlhoročnou praxou v oblasti bezpečnosti.

 

Diskrétnosť, spoľahlivosť a flexibilný prístup predstavujú absolútne priority našej práce.

 

 

Medzi najčastejšie využívané služby patrí:

 

dokazovanie nevery


kontrola aktivít detí


preverovanie osôb


vyhľadávanie osôb a majetku


získavanie dôkazného materiálu


kontrola zamestnancov

 

 

Priebeh poskytovania detektívnej služby

 

1 . Oboznámite nás so svojim prípadom

 

Telefonicky, emailom alebo na osobnom stretnutí nám poviete, o aký druh prípadu sa bude jednať a zadáte nám úlohu - informácie,

 

ktoré si želáte zistiť.

 

 

2. Návrh postupu a cenová kalkulácia

 

Na základe požiadaviek klienta bude určený počet nasadených ľudí, vozidiel a špeciálnej techniky, spolu s predpokladanou cenou

 

za poskytnuté služby.

 

 

3. Podpísanie zmluvy a zaplatenie zálohy

 

Podpísať zmluvu o poskytovaní detektívnej služby je možné na osobnom stretnutí alebo na diaľku prostredníctvom kuriéra/pošty.

 

V zmluve sú uvedené všetky platobné náležitosti spolu s výškou zálohy, ktorú je potrebné uhradiť pred poskytnutím detektívnej služby.

 

 

4. Riešenie prípadu

 

Počas výkonu práce je klient oboznamovaný s priebehom akcie, so všetkými podstatnými okolnosťami, zistenými informáciami a kedykoľvek

 

sa môže rozhodnúť rozsah práce rozšíriť alebo zúžiť. Súčasťou práce je vytváranie potrebnej dokumentácie v podobe audio, video záznamov

 

a fotografií.

 

 

5. Fakturácia a záverečná správa

 

Po ukončení práce je klientovi odovzdaná záverečná správa s výsledkom a časovým priebehom poskytovanej služby, spolu s vytvorenými

 

záznamami a faktúrou.

 

 

Prečo si vybrať nás?

 

1. Sme neviditeľní

 

Nie je nič podozrivejšie, ako sedieť hodiny bez pohnutia v aute.

 

Pri našej práci používame špeciálne upravené vozidlá, ktoré umožňujú dokonalé pozorovanie bez rizika odhalenia. Súčasťou našej výbavy

 

sú ultrazoomové fotoaparáty, vďaka ktorým vytvárame záznamy na veľké vzdialenosti – rovnako bez povšimnutia.

 

 

2. Používame špeciálnu techniku

 

Široká ponuka špionážnej techniky v našom obchode umožňuje získavať informácie, ktoré by boli klasickými postupmi nezistiteľné alebo

 

by ich získavanie stálo ďaleko viac peňazí.

 

 

3. Máme vlastnú sieť informátorov

 

Práca detektíva je prísne limitovaná zákonmi a veľakrát môže klient nadobudnúť pocit, že boli vytvorené na ochranu podvodníkov, zlodejov

 

a nečestných ľudí. Tam, kde sa končí pôsobnosť detektívnej kancelárie, nastupuje kontakt s informátorom, ktorého pole pôsobnosti je

 

neobmedzené.

 

 

4. Sme zameraní na výsledky

 

Nie je našim cieľom brať peniaze za „sedenie v aute“. Uprednostňujeme preto dlhodobejšie a hlbšie rozpracovanie prípadu, kde sa cena

 

stanovuje spôsobom nevyhnutné náklady + odmena za úspešné vyriešenie prípadu.

 

 

 

 

Cena

 

Cena poskytnutých detektívnych služieb sa stanovuje podľa rozsahu a zložitosti prípadu. Pri stanovení ceny sa vždy snažíme prihliadnuť na

 

finančné možnosti klienta, aby boli naše služby dostupnejšie.

 

 

Skúste nám napísať okolnosti Vášho prípadu spolu s predstavovanou cenou do emailu a my Vám navrhneme to

 

najlepšie riešenie, ktoré bude možné zrealizovať v rámci uvedeného rozpočtu.

 

 

 

V prípade záujmu o naše služby nás neváhajte kontaktovať na e-mail minitechnika@gmail.com

 

 

 

Detektívne služby


MzYyYmIxY